Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R.Smits Service.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

R.Smits Service is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. R.Smits Serivce draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.
Wij behouden ons alle rechten voor.