sfeer-afbeelding-rsmitsservice

Hoe wij graag te werk gaan.

Om u een indruk te geven hoe onze werkwijze in elkaar steekt vindt u hieronder ons stappenplan.
Door middel van ons stappenplan zijn we in staat elk project uit te voeren.

Stap 1: 1e kennismaking + situatie analyse

Naar aanleiding van het eerste contact maken wij graag een geheel vrijblijvende afspraak met u, waarbij wij onszelf nader aan u voorstellen en uitgebreid uw wensen bespreken. Hierbij bekijken wij uw huidige sitatie en zullen samen met u de ruimte(s) analyseren om na te gaan wat de mogelijkheden van uw wensen zijn in de praktijk.

Stap 2: Geheel vrijblijvend advies + offerte op maat

Na de 1e kennismaking + situatie analyse ontvangt u van ons binnen 1 week een geheel vrijblijvend advies en offerte op maat. Middels deze documentatie kunt u terug lezen welke mogelijkheden in onze ogen het beste past bij uw wensen, situatie en financieel budget.

Stap 3: Opmaken strakke gedegen planning

Na het ontvangen van de door u getekende opdrachtbevestiging, starten wij met het inplannen van de uit te voeren werkzaamheden, de te bestellen producten en indien nodig in te schakelen partners.

Stap 4: Uitvoeren van werkzaamheden

Tijdens dit proces worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd door ons, of ingeschakelde partners.

Stap 5: Tussentijds werkoverleg

Wij vinden het belangrijk de klant te betrekken in het uitvoerende process. Hierdoor zijn we in staat in "het werk" zaken bij te stellen, indien dit nodig blijkt naar aanleiding van uw wensen of gewijzigde situatie

Stap 6: Oplevering project

Na de overeengekomen werkzaamheden naar onze kwaliteitsnorm en uw tevredenheid te hebben afgerond en deze met u te hebben doorgenomen, leveren wij het project op. Hierbij zorgen wij ervoor dat het eventuele verpakkings-, restmateriaal of puin wordt afgevoerdt en de werkplek schoon wordt achtergelaten.

Stap 7: Controle + nazorg project

Twee weken na oplevering komen wij ter controle de uitgevoerde werkzaamheden bekijken, hierbij kijken wij of de door ons geleverde werkzaamheden naar uw wens/verwachtingspatroon is. Indien dit niet zo mocht zijn, betreuren wij dit en zullen hier direct op anticiperen.